matematika korrepetálás középiskolásoknak a 13. kerületbenKözépiskolás diákok matematika korrepetálása során általában az iskolai tananyagot követjük. Átvesszük az iskolában tanult anyagrészt, megbeszéljük és szükség esetén megoldjuk  az iskolai házi feladatot.  Ha ezzel végeztünk, az iskolában tanultak mélyebb megértését elősegítő feladatokat oldunk meg. Amennyiben az adott anyagrész megértéséhez szükséges alapok hiányoznak, átvesszük a legfontosabb elméleti tudnivalókat, majd az alapok készségszintű elsajátítását elősegítő egyszerű feladatokat oldunk meg. Ezután feladatok nehézségi szintjét lassanként növelve, fokozatosan jutunk el egyre nehezebb, akár az iskolában tanultaknál is magasabb szintű feladatokig. A lényeg, hogy a matematika korrepetálás során teljes mértékben a diákok tudásszintjéhez, készségeihez igazodunk, és csak abban az esetben haladunk tovább, ha a diák megértette az adott anyagrészt. 

Az anyag elsajátításához elengedhetetlen, hogy a diákok önállóan is képesek legyenek megoldani a feladatokat, ezért rendszerint házi feladatot is adok, ami következő alkalommal megbeszélünk, a hibákat kijavítjuk, a problémás részeket tovább gyakoroljuk. (A házi feladat hiánya természetesen semmiféle szankciót nem von maga után, célja csupán az, hogy felmérjük, hol tart a diák a tananyag elsajátításával, mely anyagrészeket mennek és melyeket kell tovább gyakorolni).

Matematika korrepetálás középiskolásoknak