plate-67320_640A középiskolai matematika felvételire való felkészítés során a korábbi évek felvételi feladatait, 
illetve a felvételi feladatokhoz hasonló, további típusfeladatokat tematikus elrendezésben vesszük át. Így a felvételin előforduló minden egyes témakör, illetve a témakörökhöz kapcsolódó lehetséges típusfeladatok sorra kerülnek

A felkészülés utolsó szakaszában a diákok házi feladatként teljes felvételi feladatsorokat oldhatnak meg, amelyeket  az felvételi vizsgákon alkalmazott  szempontok alapján kijavítunk, osztályozunk, majd megbeszélünk az esetlegesen felmerülő problémákat, lehetővé téve, hogy a diák előzetesen felmérje tudását.