Kedves Szülők, kedves Diákok!

Matematikából, magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, középiskolai felvételire, közép- és emelt szintű érettségire felkészítést vállal szakirányú egyetemi végzettséggel, sokéves középiskolai és magántanári tapasztalattal rendelkező, középiskolában tanító szaktanár házaspár Budapesten, a IV. kerületben (Újpest-központ) és online.

Matematika oktatás

Az iskolai matematika tanulmányok során gyakran fordul elő, hogy a tanórák menete nem alkalmazkodik a diákok képességeihez, igényeihez. Ha a tempó túl gyors, vagy a megkövetelt tananyag túl nehéz, vannak tanulók, akik könnyen elveszítik a fonalat, reményét is  feladva annak, hogy megértsék az adott anyagrészt. Az is probléma lehet, ha a tanórák menete túl lassú, a követelmények pedig alacsonyak. Ekkor a jobb képességű tanulók számára nem jelent kihívást a követelményeknek való megfelelés és emiatt veszíthetik el érdeklődésüket a matematika iránt.

Ezekre a problémára kínál remek megoldást a matematika magánóra. Az óráink során maximálisan igazodunk a diákok igényeihez. Csak akkor lépünk tovább egy adott anyagrésszel, ha a tanuló teljesen érti és önállóan alkalmazni tudja az anyagrészben foglaltakat, a tananyag azon részeinél viszont, amelyekkel a tanulók könnyedén boldogulnak nem időzünk hosszasan. Mint középiskolában tanító, érettségiztető matematikatanár jól ismerem a középiskolai tananyag követelményeit, szerkezetét, tudom, hogy melyek a hangsúlyosabb anyagrészek, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magánórák során, illetve, hogy mely anyagrészekre lehet kevesebb figyelmet fordítani. Ez lehetővé teszi, hogy a matematika korrepetálásra szánt idő a lehető leghatékonyabban teljen el. A matematika magánóráinkra felső tagozatos általános iskolásokat, középiskolásokat, magántanulókat és felsőoktatásban tanulókat egyaránt várunk korosztálytól függetlenül.

Online matematika oktatás

Mindazok számára, akiknek az általunk felkínált oktatási helyszínek valamilyen oknál fogva nem megfelelők, és inkább szeretnének otthoni környezetben tanulni, lehetőség van online korrepetálásra. Az online korrepetálás néhány egyszerű technikai feltétel mellett lehetséges (részletek itt), hatékonysága viszont megegyezik a személyes találkozások során tartott magánórákéval. Online matematika magánóráinkra garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy fizetni csak órák után (átutalással) kell, és csak abban az esetben, ha a diák elégedett volt a szolgáltatással. Ha bármilyen oknál fogva úgy gondolja, hogy a továbbiakban nem szeretné igénybe venni online szolgáltatásainkat, nem kell kifizetni az órát és nincs harag.

Magyar nyelv és irodalom oktatás

Sokan gondolják úgy, hogy irodalomból felesleges lehet a felkészítés, a korrepetálás, hiszen az irodalomtörténeti anyagot bárki elsajátíthatja otthon, önállóan. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a diákok szövegelemzési, értelmezési képességre is szert tegyenek, erre pedig az iskolai alapórákon sokszor nincs lehetőség. Ennek a készségnek a kialakítására, fejlesztésére nagy hangsúlyt helyezek az irodalom korrepetálás során. Nyelvtan esetében pedig feladatokkal, gyakorlással igyekszem elmélyíteni diákjaim tudását, illetve minden esetben pótolni, kiegészíteni az esetleges hézagokat.

Üdvözlettel:

Kolozsi Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos gimnáziumi tanár
Kovács János matematika szakos gimnáziumi tanár, matematika magántanár

Oktatási helyszínek:

– Budapest IV. kerület, Újpest-központ